Standardsida

2013 års drogvaneundersökning i Öckerö kommun

Första veckan i mars genomfördes årets drogvaneundersökning bland Öckerö kommuns alla högstadieelever. De fick då svara på en mängd frågor om tobak, alkohol, narkotika, skolk mm. Det är nu elfte året i rad Öckerö kommun genomför denna enkät, vilket gör att det går att se trender i undersökningens olika delar.

 

Precis som tidigare år genomfördes själva undersökningen av en mängd funktionärer som gick till varsin klass och delade ut och samlade in enkäterna.

 

I år var 378 av de 438 eleverna närvarande vid undersökningstillfället, och de är alltså dessa 378 elevers svar som nu databehandlats och håller på att sammanställas.

 

Vad visar då årets undersökning?

 

Den långsiktiga positiva trenden vad gäller minskat alkoholdrickande bland ungdomar håller i sig, även om årets resultat på flera punkter är lite sämre än förra årets.

 

När Öckerö kommun startade detta projekt var fokus helt och hållet på att stoppa ungdomsfylleriet. Därför är det extra intressant att läsa av hur det går i den delen. 2004 var det 42% som uppgav att man varit berusad en eller flera gånger. I år är denna siffra 17,7%, alltså mer än en halvering.

 

Enligt ungdomarna blir föräldrarna alltmer restriktiva vad gäller sina barns alkoholdrickande. I år säger 87,2% av eleverna att varken mamma eller pappa tillåter. Det är endast sju (7!) elever som säger att de får lov att dricka för mamma eller pappa eller båda. Motsvarande siffra var 36 elever 2007.

 

Vad gäller de olika årskurserna är det sjuorna som i år utmärker sig positivt i många frågor. I år är det t.ex. 10,6% av sjuorna som säger sig ha druckit alkohol, vilket är den lägsta siffran någonsin (53% 2003). I år uppger 3% av sjuorna att de varit berusade (18% 2004).

 

Det är fler flickor än pojkar som dricker alkohol i både sjuan, åttan och nian. Det är också fler flickor som varit berusade.

 

Även om vi är oroliga för narkotikaläget bland våra ungdomar är det ju förhållandevis få högstadieelever som använder narkotika. I årskurs två på gymnasiet är det 2-3 gånger så många enligt nationella mätningar. Då det handlar om så få individer innebär detta att resultaten blir osäkra och måste därför tolkas med försiktighet.

Resultaten tyder dock på att tillgängligheten till narkotika ökar. Fler säger sig veta var man kan få tag i narkotika och något fler har blivit erbjudna narkotika. Det är dock inte fler som säger sig ha använt narkotika jämfört med tidigare år.

Noterbart är också att det verkar vara fler elever i åttan än i nian som använt narkotika vilket är ovanligt. Fler pojkar än flickor har använt narkotika.

 

Regional mätning

 

I vår görs också för första gången på 14 år en totalundersökning med alla nior och gymnasietvåor i Västra Götalands län. Resultaten från denna drogvaneundersökning kommer att presenteras under hösten och vi kommer då för första gången kunna se hur vi Öckerö ligger till jämfört med övriga regionen.

Det blir också första gången vi på ett tillförlitligt sätt kan se hur drogläget är bland våra gymnasister.

 

 

Med vänlig hälsning

 

Håkan Fransson

Drogförebyggande samordnare

Hakan.fransson@ockero.se

031-976459

 

Senaste kommentarer

14.07 | 07:25

Ungdomarna är Sveriges framtid.

09.01 | 09:29

Bra jobbat!!

23.01 | 15:50

Jag tycker det här är suveränt. En eloge till personalen som arbetar för ett alkohol- och drogfritt samhälle. IOGT/NTO-medlem.

05.08 | 11:07

Om du har vägarna förbi södra Finland så är du hjärtligt välkommen!