Diverse

Nu börjar man prata om vårt arbete även i Norge! (Bergens Tidende 121025)

Jämtland låter sig inspireras av Öckerö!

En liten film om vikten av att alla blir överens!

http://www.youtube.com/watch?v=w5p7oAWtfBc&feature=related

Göteborg 2021

Med tanke på Göteborgs 400-årsjubileum inbjöd Göteborg alla att vara med och komma med idéer för att göra Göteborg till VÄRLDENS BÄSTA STAD 2021. www.goteborg2021.com

Här är mitt förslag:

Öckerö kommun har visat att ungdomsfylleri är inget som måste finnas. Om alla vuxna blir överens om att ingen ska dricka innan man är 18, dricker inte ungdomar alkohol. Ett utrotat ungdomsfylleri är den bästa present vi kan ge vår kära stad på 400-årsdagen.

Till 400-årsjubiléet vill vi ha en stad att vara stolt över. Ända sedan mellanölstiden har Göteborg (precis som alla andra svenska städer) haft problem med ungdomsfylleri. Om Göteborg skulle bestämma sig för att till 2021 utrota ungdomsfylleriet, som första stad i Sverige, skulle detta innebära oerhört mycket för staden och framförallt för dess unga.

Tänk dig en stad utan berusade ungdomar på gator och torg. En stad där det bästa vi har, våra älskade barn inte råkar ut för tråkigheter och farligheter. En stad utan ungdomsfylleri.

Hur ska då detta gå till?

Öckerö kommun har de senaste åren halverat ungdomsdrickandet i sin kommun. Öckerös exempel visar att om alla vuxna i en kommun blir överens om att ingen ska få tag i alkohol innan man är 18, är problemet med ungdomsfylleri i princip redan löst.
I en såpass stor stad som Göteborg kommer detta dock i praktiken ta lite tid (kanske tio år). Det är därför av vikt att arbetet påbörjas omgående.
Förslagsvis beslutar Göteborgs kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra detta. Varje stadsdel anställer sedan en strategisk och operativ eldsjäl som får uppdrag och mandat att införa nolltolerans för ungdomsdrickande i sin stadsdel.
Viktigast i detta arbete är alla föräldrar, men även skolan, föreningslivet, polisen, fritidsgårdsverksamheten, socialtjänsten, näringslivet mm måste engageras.

Bieffekter av ett minskat ungdomsdrickande (genom att föräldrar och andra viktiga vuxna sätter ner foten) är också bättre skolresultat, bättre skoltrivsel, minskad mobbing, minskad kriminalitet, minskat narkotikaanvändande. Alkoholdrickande kan även bidra till psykisk ohälsa bland ungdomar.
Detta förslaget är inget kortsiktigt jippo. Det är en långsiktig satsning som kommer att innebära oerhört mycket positivt för alla (utom för alkoholindustrin och spritlangare).
Gör som Öckerö – utrota ungdomsfylleriet!

http://www.goteborg2021.com/ideer/utrota-ungdomsfylleriet-i-goteborg/

Vad är viktigast - metod eller person?

Då vi nu hjälper till att sprida vårt arbetssätt runt om i landet, kommer ofta frågan om metod och person ofta upp.

Vi anser att i den senaste evidensbaseringshysterin har personens betydelse kommit i skymundan. Här är en artikel där vi utvecklar vår syn.

http://lp.tionto.se/nyhetslasare/items/vad-aer-viktigast-metod-eller-person.html

Jämnårigorienteringen orsaken till allt sämre skolresultat?

Svenska elevers resultat försämras är rubriken i DN med anledning av den nya PISA-rapporten där Sverige ytterligare halkar ner jämfört med 64 andra länder och regioner. Svenska elever halkar efter skriver SvD.

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/svenska-elever-halkar-efter_5786883.svd

http://www.dn.se/nyheter/sverige/svenska-elevers-resultat-forsamras-1.1223003 

Vad är då orsaken? Aktuellt skyller på segregation och det fria skolvalet. Det talas också om karriärvägar för lärare, rektors närvaro i klassrummet, att uppmärksamma extra duktiga lärare mm.

Dr Gordon Neufeld har en annan agenda. Han menar att det är den ökande jämnårigorienteringen som är orsaken till att inlärningen funkar allt sämre trots att lärarna är mer och bättre utbildade än nånsin. I sin bok "Hold on to your kids" förra året utgiven på svenska under namnet "Våga ta plats i ditt barns liv - så stärker du relationen till ditt barn och undviker att barnets jämnåriga övertar din roll" utvecklar han frågan i kapitlet Oemottagliga elever (Unteachable pupils).

Enligt dr Neufeld finns det fyra grundläggande förutsättningar för att barn ska bli mottagliga för undervisning: en naturlig nyfikenhet, en förmåga till integrativt tänkande, en förmåga att dra nytta av korrektion och en relation till läraren. Sund anknytning påverkar alla dessa förutsättningar positivt - jämnårigorientering undergräver dem.

Jämnårigorientering dövar nyfikenheten.

Jämnårigorientering hämmar det integrativa tänkandet (att kunna hantera motstridiga tankar och impulser i medvetandet)

Jämnårigorientering äventyrar möjligheten att lära av egna misstag. Jämnårigorienterade barn 1. vågar inte riskera att misslyckas, 2. erkänner inte misstag och 3. skyller på utomliggande faktorer.

Jämnårigorienterade elever lär via sina anknytningar - och får därmed fel lärare.

Jämnorientering gör skolkunskaper irrelevanta.

Jämnårigorientering berövar elever deras lärare.

I bokens trettonde kapitel utvecklar dr Neufeld dessa olika delar. Jag rekommenderar starkt alla som är intresserade av barns och ungas situation att läsa denna fantastiska bok. Andra intressanta kapitel i boken berör känslokyla, ungdomsvåld, utebliven mognad, mobbing, tidig sexdebut mm.

 

Våga ta plats i ditt barns liv - så stärker du relationen till ditt barn och undviker att barnets jämnåriga övertar din roll är utgiven av Brainbooks förlag 2010. Utmärkt översättning av Bitte Wallin.

Senaste kommentarer

14.07 | 07:25

Ungdomarna är Sveriges framtid.

09.01 | 09:29

Bra jobbat!!

23.01 | 15:50

Jag tycker det här är suveränt. En eloge till personalen som arbetar för ett alkohol- och drogfritt samhälle. IOGT/NTO-medlem.

05.08 | 11:07

Om du har vägarna förbi södra Finland så är du hjärtligt välkommen!