Uppsatser

Vi är intresserade av doktorander och andra studenter som kan tänka sig att skriva avhandling/uppsats om vårt framgångsrika arbete. Hör av dig och tipsa gärna vidare!

Än så länge finns det fem uppsatser klara sedan tidigare:

Här är en Masteruppsats av Jesper Hellberg vid Hälsoakademin, Örebro Universitet:


Här finns några C-uppsatser som mer eller mindre beskriver det drogförebyggande arbetet i Öckerö kommun:

Koppen, Martha: Öckerö kommuns drogförebyggande arbete ­‐ En undersökning kring vilken påverkan kommunens föräldrar anser att den drogförebyggande informationen gett (2012): 

http://www.uppsatser.se/uppsats/2ffda1a4a2/

Börjesson, Karin: Föräldrarnas syn på ungdomars minskande alkoholdrickande  (2010):

http://gupea.ub.gu.se/handle/2077/23093

Nilsson, Maja och Svantesson, Emma: Föräldrars betydelse för ungdomsdrickande : en kvantitativ föräldrastudie i Öckerökommun om hur attityder, stöd, kontroll och eget drickande inverkar på ungdomars alkoholbeteende (2009):

http://hv.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:356845

Everholm, Emma: Att dricka eller inte dricka det är frågan (2007):

http://gupea.ub.gu.se/handle/2077/7401

I samband med Malmö Universitets utvärdering av Öckerömetoden skrev Beatrice Cronqvist och Mathilda Söderström en C-uppsats om implementeringen av Öckerömetoden:

Senaste kommentarer

14.07 | 07:25

Ungdomarna är Sveriges framtid.

09.01 | 09:29

Bra jobbat!!

23.01 | 15:50

Jag tycker det här är suveränt. En eloge till personalen som arbetar för ett alkohol- och drogfritt samhälle. IOGT/NTO-medlem.

05.08 | 11:07

Om du har vägarna förbi södra Finland så är du hjärtligt välkommen!